Klantbeoordeling 5/5
5/5

Letselschade na val over losse stoeptegel

loszittende stoeptegel letselschade

U bent gevallen over een losse stoeptegel of vanwege een ander gebrek in de weg, u bent gewond geraakt en u heeft letselschade. In dat geval heeft u mogelijk recht op een forse schadevergoeding. In de meeste gevallen is de wegbeheerder namelijk aansprakelijk voor de door u geleden schade.

Een ervaren letselschadeadvocaat van Hemstra Advocatuur heeft reeds met succes meerdere letselschadeoffers bijgestaan in vergelijkbare situaties en zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Juridische bijstand is voor u geheel gratis. U heeft namelijk niet alleen recht op een schadevergoeding, maar ook op vergoeding van uw advocaatkosten. Wij sturen onze factuur rechtstreeks naar degene die aansprakelijk is voor uw letselschade. Wacht daarom niet langer en neem contact met ons op.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk voor een losse stoeptegel?

Voor u is het belangrijk om te weten dat uw schade in de meeste gevallen vergoed wordt. Het burgerlijk wetboek bevat een wettelijke regeling die inhoudt dat de bezitter van een weg aansprakelijk gesteld kan worden voor schade ontstaan door een gebrek aan die weg. Ook de stoep is onderdeel van de weg. Deze aansprakelijkheid wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Dat wil zeggen dat de aansprakelijkheid van de wegbezitter afhankelijk is van een formeel criterium, namelijk de hoedanigheid van bezitter van de weg. U hoeft als slachtoffer niet aan te tonen dat de wegbeheerder schuld heeft of een fout gemaakt heeft. Slechts dat de weg gebrekkig is. Onbekendheid met het gebrek staat niet aan aansprakelijkheid in de weg.

Niet elke oneffenheid in de weg lijdt evenwel tot een gebrek aan de weg. Het gebrek moet wel van voldoende gewicht zijn om tot aansprakelijkheid te leiden. Niet elke losliggende stoeptegel leidt dus tot een schending van de zorgplicht van de wegbeheerder. Of de wegbeheerder in uw situatie aansprakelijk is voor uw schade kan een in letselschade gespecialiseerde advocaat van Hemstra Advocatuur gratis voor u beoordelen. Als aansprakelijkheid waarschijnlijk is dan kunnen wij uw zaak meteen voor u kosteloos in behandeling nemen. Het is belangrijk dat u niet te lang wacht met het inschakelen van hulp. Uw vordering kan namelijk verjaren.

Wie is aansprakelijk?

Zoals gezegd rust de aansprakelijkheid op de wegbeheerder. Bij openbare wegen rust de aansprakelijkheid op het overheidslichaam dat ervoor moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Voor de definiëring van het begrip openbare weg dient aansluiting te worden gezocht bij de terminologie in de Wegenwet. In de Wegenwet is het begrip ‘openbare weg’ gedefinieerd als ‘de rechtens voor een ieder toegankelijke verkeersbaan’. Dat betekent dat als de weg openbaar toegankelijk is de wegbeheerder verantwoordelijk is. Zo zullen ook parkeerterreinen en -garages die voor een ieder toegankelijk zijn, tot de openbare weg behoren.

Als aansprakelijke partij is door de wetgever gekozen voor ‘het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert’. Dit is de wegbeheerder. Soms is dit het rijk, soms de provincie, soms een gemeente en soms een waterschap. Een advocaat kan voor u nagaan welke wegbeheerder aansprakelijk is voor de stoep waarop u gevallen bent en deze aansprakelijk stellen.

Wat moet u doen als u bent gevallen over een losse stoeptegel?

Wanneer u gestruikeld bent over een losse stoeptegel en gewond bent geraakt is het allereerst belangrijk om medisch hulp te zoeken indien dat noodzakelijk is. Uw gezondheid is ALTIJD de eerste prioriteit.

Daarna is het zaak om bewijs te verzamelen. Zoals hierboven reeds geschreven dient u te bewijzen dat de weg gebrekkig is.

  • Maak duidelijke foto’s van de situatie en de losliggende stoeptegel
  • Heeft iemand u zien vallen? Noteer dan de contactgegevens van deze perso(o)n(en). Getuigenverklaringen kunnen later in het traject belangrijk blijken
  • Heeft niemand u zien vallen over de losse stoeptegel maar kent u wel iemand die iets kan verklaren over de situatie? Bijvoorbeeld dat de stoeptegel al weken losligt? Ook dat zijn belangrijke verklaringen. Noteer de gegevens van deze perso(o)n(en).
  • Bewaar alle bonnetjes en facturen van uw (gevolg)schade goed. Denk hierbij aan de nota voor uw eigen risico, eventuele beschadigde kleding, kosten van fysiotherapie, revalidatie en medische hulpmiddelen, etc, etc. Het is heel belangrijk dat u uw schade goed in kaart brengt.
  • Neem kosteloos contact op met een letselschadeadvocaat

Op welke schadevergoeding heeft u recht?

Een losse stoeptegel kan ernstige letselschade veroorzaken. Niet alleen bent u veel geld kwijt aan medische behandelingen, maar mogelijk loopt u ook inkomsten mis. Het is bovendien voorstelbaar dat u andere kosten maakt. Bijvoorbeeld voor een gedwongen verhuizing, hulp in en om het huis of voor hulpmiddelen zoals een elektrische fiets. Al deze kosten en gemiste inkomsten zijn schade. U heeft recht op een schadevergoeding voor deze materiele schade. Ook wordt er een bedrag aan smartengeld voor u berekend. Dit is een vergoeding voor uw immateriële schade. Het is als het ware een vergoeding voor uw pijn en leed. De hoogte van dit bedrag varieert en kan hoog oplopen. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden het hoogste bedrag aan smartengeld ooit toegewezen, namelijk een geldsom van maar liefst € 350.000,-. Letselschade bedragen variëren. Een letselschadeadvocaat kan u helpen uw schade in kaart te brengen en stelt voor u een schadestaat op. Dit is een overzicht van alle door u geleden schade. Wij behandelen elk schadegeval volgens meen vast stappenplan. Zo krijgt u de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Juridische hulp

Het is belangrijk om na een val over een loszittende of uitstekende stoeptegel gespecialiseerde juridische hulp in te schakelen van een letselschadeadvocaat. Deze kan de gemeente of andere wegbeheerder voor u aansprakelijk stellen. U kunt zich kosteloos bij laten staan. Letselschadeslachtoffers die zich laten bijstaan door een letselschadeadvocaat krijgen doorgaans meer uitgekeerd dan slachtoffers die het zelf proberen te regelen. Het is dus verstandig om een letselschadeadvocaat (en geen jurist) in te schakelen.

Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Hemstra Advocatuur wordt gemiddeld beoordeeld met 5 sterren. Vele tevreden cliënten gingen u voor. Neem vandaag nog contact op met een letselschadeadvocaat van Hemstra Advocatuur door ons contactformulier in te vullen. Of bel ons gratis op 050 211 08 92. Wegens drukte kan het zijn dat alle lijnen bezet zijn. Klik in dat geval op de knop hieronder en wij bellen u terug op het afgesproken tijdstip. Wij zullen uw zaak gratis, snel en zonder enige verplichting van uw kant beoordelen.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis

letselschade stappenplan vergoeding
Letselschade
Rick Hemstra

Letselschade, ons 5-stappenplan

Elke letselschade zaak is uniek. Geen ongeval is hetzelfde en geen letsel is hetzelfde. Toch zijn er een aantal stappen die elke letselschade zaak doorloopt.

Verder lezen