Klantbeoordeling 5/5
5/5

Handelsnaamrecht

handelsnaamrecht

Wat is een handelsnaamrecht?

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, zo bepaalt art. 1 van de Handelsnaamwet. Een handelsnaam is beschermd als intellectueel eigendomsrecht om verwarring tussen ondernemingen te voorkomen. Dit betekent dat een onderneming niet dezelfde handelsnaam mag voeren wanneer een andere onderneming die al eerder gebruikte indien hierdoor gevaar voor verwarring ontstaat. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden).

Een handelsnaam is iets anders dan een merk. Een merk wordt van oudsher gebruikt om waren en diensten te onderscheiden, terwijl een handelsnaam wordt gebruikt om ondernemingen te onderscheiden en hoewel die onderscheiding steeds minder scherp wordt, kent ons rechtstelsel het verschil nog wel.

Een handelsnaamrecht advocaat kan u helpen met de bescherming van uw handelsnaam.

Registratie handelsnaamrecht niet noodzakelijk

Het verkrijgen van handelsnaambescherming is gemakkelijk. Anders dan veel mensen denken is registratie niet vereist. De verkrijging daarvan is anders gezegd niet aan formaliteiten onderworpen. Het (rechtmatig als eerste) voeren van de handelsnaam roept het recht in het leven. De onderneming die als eerste een handelsnaam voert krijgt dus een handelsnaamrecht en kan zich beroepen op bescherming. Daarmee is overigens niet gezegd dat inschrijving in het handelsregister geen functie vervult. Integendeel, inschrijving van de handelsnaam bij de kamer van koophandel heeft een belangrijke bewijsrechtelijke functie.

Bescherming van de handelsnaam

Met een handelsnaamrecht kan een onderneming actie ondernemen tegen een andere onderneming die een gelijkluidende handelsnaam of een in geringe mate afwijkende handelsnaam gebruikt indien daardoor verwarring tussen beide ondernemingen valt te duchten.

Het verbod tot het voeren van een overeenstemmende handelsnaam geldt alleen voor zover verwarring te duchten is. Let op: vereist is niet dat er al verwarring is ontstaan tussen beide ondernemingen. Het enkele gevaar voor verwarring is genoeg.

Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. De plaats waar beide ondernemingen zijn gevestigd alsmede de aard van beide ondernemingen zijn daarbij echter van bijzonder belang.

Een advocatenkantoor zal niet snel inbreuk maken op het handelsnaamrecht van een hovenier indien deze gelijk luiden. Een Brabantse kapster die een gelijke handelsnaam gaat gebruiken als een haarsalon in Friesland zal ook niet snel inbreuk maken. Dat is anders wanneer twee bakkers in Zwolle hun onderneming drijven onder dezelfde naam. In dat geval zal degene die eerst was een sterker recht hebben.  Bepalend is zoals gezegd of er gevaar voor verwarring is.

Advocaat handelsnaamrecht en intellectueel eigendomsrecht

Een handelsnaamrecht advocaat van Hemstra Advocatuur kan u helpen bij diverse zaken betreffende handelsnamen. Bijvoorbeeld bij een (dreigende) inbreuk op een handelsnaam, de overdracht van een handelsnaam, het opstellen van een licentieovereenkomst of advies over inschrijving daarvan bij de kamer van koophandel. Wij zijn gevestigd in Groningen maar werken landelijk. Het eerste telefonisch consult is altijd kosteloos. Bel ons op 050 211 08 92 of plan meteen een afspraak door op de knop hieronder te klikken. U kunt ook het contactformulier invullen en uw vraag via die web stellen.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis