Klantbeoordeling 5/5
5/5

Iemand gebruikt mijn foto, mag dat zomaar?

iemand gebruikt mijn foto

Het is een doorn in het oog van veel professionele fotografen, maar ook van hobbyfotografen. Je hebt hard gewerkt om het perfecte plaatje te schieten en iemand kopieert die foto en gebruikt hem op het internet of ergens anders. In veel gevallen zonder bron- en naamvermelding. Mag dat nou zomaar?

In het kort: nee dat mag niet. Op het moment dat jij een foto maakt dan ontstaat in vrijwel alle gevallen automatisch auteursrecht op de foto. Jij bent als fotograaf van de foto doorgaans de auteursrechthebbende.

Het auteursrecht geeft volgens de definitie van artikel 1 Auteurswet de uitsluitende bevoegdheid het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dat betekent dus dat alleen jij mag bepalen wie je toestaat de foto te gebruiken. Ook kent de wet aan de maker van de foto een aantal persoonlijkheidsrechten toe, waaronder het recht op naamvermelding. Wordt jouw naam niet vermeld? Dan kun je je ook daar tegen verzetten.

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Als iemand zonder toestemming inbreuk maakt op jouw auteursrechten dan heb je recht op vergoeding van de door jou geleden schade. Vraag je normaal gesproken een vast licentietarief voor het gebruik van jouw foto’s? Dan kun je dat zien als jouw schade. Die inkomsten ben je immers misgelopen. Dat bedrag moet dan alsnog betaald worden.

De geleden schade is niet altijd even gemakkelijk te begroten. Niet alle fotografen vragen vaste tarieven. Lastig is dan om achteraf vast te stellen welke prijs je bedongen zou hebben voor gebruik, of op welke voorwaarden je het eens zou zijn geworden over de voorwaarden voor gebruik. De schade zal in die gevallen abstract vastgesteld moeten worden en worden geschat. In de praktijk zien we dat aansluiting wordt gezocht bij standaard tarievenlijsten. Bijvoorbeeld de tarievenlijst van Stichting FotoAnoniem.

Soms zie je in de rechtspraak dat bovendien nog een extra schadevergoeding wordt toegewezen, onder meer voor het niet vermelden van de naam van de auteur van de foto en/of het bewerken verminken van de foto.

Vergoeding van alle juridische kosten

Naast schadevergoeding voor gemiste inkomsten heb je, in zaken over intellectueel eigendom, waar auteursrecht onder valt, recht op vergoeding van alle juridische kosten. In dit soort zaken wordt de verliezer namelijk veroordeeld in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten én de buitengerechtelijke kosten. Hierdoor sta je als auteursrechthebbende erg sterk. Je hebt namelijk recht op vergoeding van alle kosten. Je kunt goedkoop je recht halen en de drempel om een advocaat in te schakelen is laag.

Hoe krijg ik een schadevergoeding?

Hemstra Advocatuur kan jou helpen om je auteursrecht te beschermen en de inbreuk op de foto zo snel mogelijk te beëindigen. Een ervaren intellectueel eigendomsrecht advocaat verstuurt allereerst een sommatiebrief met daarin de eis dat onmiddellijk alle inbreuken op de auteursrechten worden gestaakt en gestaakt gehouden. In de sommatiebrief wordt bovendien een schadevergoeding gevorderd. Zowel voor het verlies aan inkomsten, als voor alle gemaakte juridische kosten.

In veel gevallen wordt hier gehoor aan gegeven en is de zaak snel afgewikkeld. Indien dit niet zo is dan kunnen we voor jou de stap naar de rechter maken om een vonnis te verkrijgen. Met dat vonnis kan de inbreuk alsnog worden gestaakt, al dan niet met behulp van de deurwaarder.

Vragen of meteen juridische hulp nodig? Neem gratis en vrijblijvend contact op via 050 211 08 92 of vul het contactformulier in. Direct een gratis consult inplannen is ook mogelijk; dan bellen wij jou. Hemstra Advocatuur werkt landelijk en het eerste consult is altijd geheel kosteloos.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis