Klantbeoordeling 5/5
5/5

De specialist in letselschade, privacyrecht & intellectueel eigendomsrecht

Persoonlijk, betrouwbaar & no-nonsense advocatenkantoor

Hemstra Advocatuur

Hemstra Advocatuur is een advocatenkantoor met een praktische no-nonsense insteek. Met specialistische kennis op het gebied van aansprakelijkheidsrecht / letselschade, privacyrecht en intellectueel eigendomsrecht zijn wij er voor u. Wij nemen uw zorgen uit handen.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een moderne, oplossingsgerichte aanpak. Geen wollige teksten en lange juridische memoranda, maar praktische adviezen van een advocaat waar u wél mee uit de voeten kunt. Een gang naar de rechter maken we samen met u als dat onvermijdelijk is, maar liever nog bereiken we een snelle oplossing buiten de rechter om. 

Ten aanzien van de kosten zijn wij transparant. In letselschadezaken kan een advocaat diensten doorgaans voor u kosteloos of op no cure no pay basis aanbieden. In andere zaken maken wij vooraf duidelijke afspraken met u over de kosten. Wij zijn geen voorstander van het ‘uurtje factuurtje’-model. Als het kan bieden wij onze diensten aan tegen een vaste prijs (fixed fee), of op basis van een laag basisuurtarief in combinatie met een success fee die slechts verschuldigd is wanneer wij een vooraf besproken positief resultaat bereiken. 

Contact

Neem gerust geheel kosteloos en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen een werkdag. Het eerste (telefonisch of digitaal) consult is altijd gratis. In sommige gevallen kunt u ook daarna kosteloos bijgestaan worden door een advocaat.

Specialismen

In de huidige juridisch complexe maatschappij wordt een steeds hoger kwaliteitsniveau van advocaten verwacht. Een snel veranderend juridisch klimaat vraagt er om dat een advocaat zich specialiseert. De rechtzoekende is in veel gevallen gebaat bij een gespecialiseerde advocaat die altijd van de laatste wetgeving en rechtspraak op de hoogte is. Daarom heeft Hemstra Advocatuur zich op een drietal specifieke rechtsgebieden toegelegd en daarin gespecialiseerd. Zo zijn onze cliënten ervan verzekerd dat ze geadviseerd worden door een advocaat die alle ins en outs van de juridische materie kent en op de hoogte is van de laatste juridische stand van zaken.

pexels-anna-shvets-3844581

U heeft letselschade opgelopen. Bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk, een (brom)fiets ongeluk of een bedrijfsongeval. Wanneer, van wie en hoe kunt u een schadevergoeding claimen? We helpen u graag. Een letselschade advocaat kan u adviseren en de schade voor u verhalen. In veruit de meeste gevallen voor u geheel kosteloos.

pexels-cottonbro-3205735

Privacyrecht

Wij adviseren en ondersteunen bedrijven en hun FG’s op het gebied van privacy(recht). Bijvoorbeeld door het opstellen van en adviseren over verwerkersovereenkomsten en privaycverklaringen. Ook adviseren we bij datalekken. We kijken samen met u hoe we de schade kunnen minimaliseren en adviseren over de te treffen maatregelen. Bijvoorbeeld een melding van het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens of aan de betrokkene. 

pexels-gabby-k-5302953

Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) is de verzamelnaam voor alle rechten op voortbrengselen van de geest. Hieronder vallen onder andere het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht. IE-rechten zijn niet zelden het grootste kapitaal van een bedrijf. Wij beschermen deze rechten voor u. We staan u bij in geval van een (dreigende) inbreuk maar ook wanneer u zelf onverhoopt (mogelijk) inbreuk heeft gemaakt op de rechten van een ander kan een advocaat u bijstaan.