Klantbeoordeling 5/5
5/5

Letselschade, ons 5-stappenplan

letselschade stappenplan vergoeding

Elke letselschade zaak is uniek. Geen ongeval is hetzelfde en geen letsel is hetzelfde. Toch zijn er een aantal stappen die elke letselschade zaak doorloopt. We leggen uit welke, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Stap 1: De intake

Tijdens een intakegesprek bespreekt een letselschade advocaat uw zaak met u. We bespreken uw letsel, de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden en kijken naar de haalbaarheid van een claim. We kijken in dit stadium ook globaal naar de schade die u heeft geleden.

Dit gesprek kan afhankelijk van de situatie en uw wensen op verschillende manieren plaatsvinden. Telefonisch, bij ons op kantoor, bij u thuis of zelfs in het ziekenhuis als u daar nog verblijft. Het eerste consult met Hemstra Advocatuur is hoe dan ook geheel gratis en vrijblijvend.

Stap 2: De aansprakelijkstelling bij letselschade

Nadat de intake heeft plaatsgevonden doen wij eventueel aanvullend onderzoek naar de aansprakelijkheid en stellen wij een aansprakelijkstelling op. Dit is een brief waarin wij de (verzekeraar van) degene die schuldig is aan uw ongeval aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Dit doen wij op basis van de door u verstrekte informatie over de toedracht van het ongeval. Soms verzamelen wij met uw toestemming ook andere informatie. Bijvoorbeeld een schadeformulier, getuigenverklaringen, camerabeelden en politierapporten.

Vaak wordt na deze brief de aansprakelijkheid erkend. In enkele gevallen wordt de aansprakelijkheid voor het ongeval echter niet direct erkend door de wederpartij. Soms is er een discussie over de feiten of over de uitleg van de wet. Soms is het zo dat de andere partij meer informatie wil. Ook kan het zijn dat de andere partij het standpunt inneemt dat er geen aansprakelijkheid is. In dat geval bekijken we de mogelijkheden om uw zaak op basis van no cure no pay voor de rechter te brengen.

Voor letselschadezaken is door de wetgever een speciale laagdrempelige procedure ingesteld. De zogeheten deelgeschilprocedure. In veel gevallen kan deze worden gevolgd waardoor er snel duidelijkheid is. Hemstra Advocatuur heeft uiteraard ervaring met procederen bij de rechtbank. Wij nemen uw zorgen uit handen zodat u zich kunt focussen op uw herstel.

Stap 3: Inventarisatie van uw letselschade en voorschotten.

Zodra de aansprakelijkheid vast staat maken wij een uitgebreidere inventarisatie van uw schade. Zowel de reeds geleden schade als de (op korte termijn) voorzienbare toekomstige schade brengen wij in kaart en verwerken wij in een voorlopige schadestaat. Wij vorderen bij de wederpartij vervolgens een voorschot op uw letselschadevergoeding. Hierdoor zorgen wij ervoor dat u financieel niet in de knel komt door uw ongeval. In veel gevallen heeft u dit voorschot binnen enkele dagen op uw rekening. U kunt zich nu concentreren op uw herstel, wetende dat uw letselschade wordt vergoed.

Stap 4: Het medisch traject

De een na laatste stap staat voornamelijk in het teken van uw herstel. In veel gevallen is het namelijk het beste om uw herstel af te wachten alvorens uw letselschadezaak definitief afgewikkeld wordt. Pas dan kan volledig in kaart worden gebracht welke schade u heeft geleden en – in het geval u niet volledig herstelt – welke toekomstige schade u nog zult lijden.

Onze werkwijze is gericht op een zo goed en snel mogelijk herstel gedurende welke periode u zo veel mogelijk ontzorgd wordt. U zorgt ervoor dat u weer beter wordt en tijdens uw herstel staan ​​wij u altijd met raad en daad bij en pakken de juridische kant van uw ongeval op. U heeft immers al genoeg zorgen. We regelen dat uw letselschade doorlopend in kaart wordt gebracht en steeds zoveel mogelijk vooraf wordt vergoed door middel van periodieke voorschotten. Als u iets nodig heeft voor uw herstel of gedurende uw herstel (denk bijvoorbeeld aan extra behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, een al dan niet tijdelijke verhuizing of verbouwing, of een elektrische fiets om uw mobiliteit te bevorderen) dan regelen we dat voor u.

Gedurende deze periode zullen wij met uw toestemming informatie verzamelen van uw artsen en andere behandelaren over uw letsel. Wij sturen deze informatie aan onze eigen medisch adviseur om ons te laten adviseren over uw herstel en over de vraag of u al maximaal hersteld bent en of er een zogenoemde medische eindsituatie is bereikt.

Soms is het tijdens deze stap ook noodzakelijk een onafhankelijke expert in te schakelen. Een medische expert bijvoorbeeld om de exacte oorzaak van uw klachten en uw beperkingen vast te stellen. Of een arbeidsdeskundige om u te helpen bij uw herintegratie op het werk.

In veel gevallen vindt dit alles buiten de rechtbank plaats. In sommige gevallen ontstaat er echter een discussie met de wederpartij die niet buiten rechte opgelost kan worden. In dat geval maakt een ervaren letselschade advocaat van Hemstra Advocatuur voor u de gang naar de rechter om alsnog de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft.  

Stap 5: Eindafwikkeling van uw letselschadezaak

Als er een medische eindsituatie is bereikt, kan uw letselschadezaak worden afgehandeld. Een medische eindsituatie of medische eindtoestand is de situatie dat uw medische situatie volledig in kaart is gebracht en dat hierin geen veranderingen meer te verwachten zijn. U bent hersteld of het is duidelijk dat u niet volledig zult herstellen (afgezien van eventuele gunstige effecten die de tijd met zich mee zal brengen).

Wanneer sprake is van deze situatie kan uw letselschade definitief worden vastgesteld en uw zaak worden afgewikkeld. Schade die u heeft geleden kan worden vastgesteld en de schade die u in toekomst nog lijdt kan definitief worden berekend. Denk bij bijvoorbeeld de hoogte van het smartengeld, uw toekomstige inkomensverlies, mogelijke toekomstige behandelingen die zullen plaatsvinden en andere toekomstige kosten die zullen worden gemaakt als gevolg van het ongeval. Al deze schadeposten worden opgenomen in een definitieve schadestaat en op basis hiervan wordt een eindregelingsvoorstel opgesteld met het verzoek daarmee akkoord te gaan en een definitieve uitkering aan u te doen.

Vaak lukt dit snel en zonder discussie. Wij proberen principe altijd eerst buiten de rechter om met de andere partij een schikking te treffen die voor u zo voordelig mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, kan en zal in deze fase van de zaak ook nog de gang naar de rechter gemaakt kunnen worden door een letselschade advocaat van Hemstra Advocatuur.

Zodra een definitieve eindregeling tot stand is gekomen, worden de voorwaarden daarvan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening van deze overeenkomst ontvangt u een definitief bedrag, waarna u, op enkele uitzonderingen na, niet meer op de zaak kunt terugkomen. De hoogte van deze laatste betaling varieert van enkele duizenden euro’s tot zelfs miljoenen euro’s. Dit is geheel afhankelijk van uw specifieke zaak en de schade die u heeft geleden.

Hoe dan ook zorgen wij ervoor dat u de vergoeding krijgt waar u wettelijk gezien recht op heeft. Om deze reden is het erg belangrijk dat u een goede letselschade advocaat in de arm neemt. Helaas kan in Nederland iedereen zich schadebehandelaar of jurist noemen. Letselschadezaken zijn complexe zaken en de belangen zijn groot. De gevolgen van het ongeval ondervindt u vaak nog lange tijd, soms voor de rest van uw leven. Het is belangrijk dat uw belangen op een juiste manier worden behartigd. Alleen op die manier krijgt u de maximale schadevergoeding waar u als slachtoffer recht op heeft.

Heeft u een ongeval gehad en hulp nodig van een ervaren en gespecialiseerd advocaat? Bel 050 – 211 08 92 of neem direct contact op via onze contactpagina. Voor het eerste telefonisch consult brengen wij geen kosten in rekening. Ook daarna kunnen wij u in veel gevallen kosteloos bijstaan.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis

sommatiebrief ontvangen
IE-recht
Rick Hemstra

Sommatiebrief ontvangen. Wat te doen?

U heeft een sommatiebrief ontvangen waarin u wordt beschuldigd van het maken van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een ander. Bijvoorbeeld een merkrecht, auteursrecht

Verder lezen