Klantbeoordeling 5/5
5/5

Sommatiebrief ontvangen. Wat te doen?

sommatiebrief ontvangen

U heeft een sommatiebrief ontvangen waarin u wordt beschuldigd van het maken van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een ander. Bijvoorbeeld een merkrecht, auteursrecht of handelsnaam. Nu vraagt u zich af: wat moet ik doen?

Het komt regelmatig voor dat we worden benaderd door cliënten die een sommatiebrief hebben ontvangen wegens (vermeend) inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom. Vaak wordt in de brief gezegd dat er inbreuk wordt gemaakt op een merk, een auteursrecht of een handelsnaam. Veelal gaat het om auteursrecht op foto’s, auteursrecht op teksten en merkrecht(en) op producten die via internet worden verkocht. Bijvoorbeeld op Marktplaats, op Bol.com of via een eigen webshop. Sommige partijen zijn bijzonder actief in het beschermen van hun rechten. Het is goed denkbaar dat u een sommatiebrief heeft ontvangen van of namens een van de volgende partijen: Hollandse Hoogte, ANP, Getty Images, Permission Machine, Apple, Microsoft, Beeldig Beeld, Vision, et cetera. Dit zien wij in de praktijk namelijk vaak voorkomen.

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten

Het intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor een diverse rechten die ‘voortbrengselen van de geest’ beschermen. Intellectuele Eigendomsrechten beschermen (de uitwerking) van ideeën. Andere veel gebruikte gebruikte termen voor het intellectueel eigendomsrecht zijn IE-recht, intellectual property, of kortweg IP.

Intellectueel Eigendomsrecht valt uiteen in meerdere rechten: het auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en handelsnaamrecht zijn voorbeelden van rechten van intellectueel eigendom.

De rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht heeft van de wetgever een aantal exclusieve rechten gekregen. De rechthebbende mag bepalen wie gebruik mag maken van het recht dat hij heeft. Hij kan anderen dus verbieden om iets te maken, verkopen of op een andere manier te exploiteren of verspreiden.

Wat is een sommatiebrief

Een sommatiebrief is eigenlijk niets meer dan een aammaning. Een brief waarin de houder van een intellectueel eigendomsrecht aangeeft dat jij iets hebt nagelaten met de aansporing dat alsnog te doen. De inhoud van de sommatiebrief is grotendeels afhankelijk van de omstandigheden van het geval maar er zijn wel elementen die in veel brieven terugkomen.

In de brief, die vaak afkomstig is van een advocatenkantoor of van een jurist, wordt gesteld dat u door uw handelen inbreuk maakt op de rechten van een ander. Ook wordt u gedwongen de inbreuk te staken en gestaakt te houden en om een schadevergoeding te betalen. In veel gevallen wordt bovendien geëist dat u een onthoudingsverklaring tekent in welke verklaring u erkent inbreuk te hebben gemaakt en belooft het niet weer te doen. Dikwijls worden er aanvullende voorwaarden gesteld. In geval van fysieke producten bijvoorbeeld dat u de producten waar het om gaat opstuurt naar degene die de brief stuurt. Tot slot wordt er vaak gevraagd om allerlei gegevens uit uw administratie over te leggen, zoals omzetgegevens en de namen van leveranciers.

Wat te doen na het ontvangen van een sommatiebrief?

Allereerst: steek uw hoofd niet in het zand! Het is zelden verstandig om niet te reageren op een sommatiebrief. Als uw wederpartij niets van u hoort dan verlaagt dat de drempel om een procedure bij te rechtbank te starten. Er worden dan kosten gemaakt en de kansen dat er een oplossing komt buiten de rechter wordt bereikt slinken snel. Als u veroordeeld wordt in een procedure bij de rechtbank in een zaak betreffende een intellectueel eigendomsrecht, dan is de kans groot dat u niet alleen een schadevergoeding moet betalen, maar ook de kosten van de advocaat van uw wederpartij. Deze kosten kunnen snel oplopen.

Het is dus wel zaak om op de brief te reageren. Hoe u moet reageren is helemaal afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Omdat de financiële risico’s zo groot zijn in dit soort zaken is het verstandig om professionele hulp in te schakelen van een advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, ook als u meent dat u wel inbreuk heeft gepleegd is het nooit verstandig om zomaar met alle eisen akkoord te gaan. U kunt dan voor nare verrassingen komen te staan. Schakel dus vandaag nog de hulp in van een advocaat!

Hulp van een intellectueel eigendomsrecht advocaat.

Hemstra Advocatuur is een nichekantoor gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het reageren op een sommatiebrief en het uitonderhandelen van bijvoorbeeld een schadevergoeding of andere schikkingsovereenkomst. De meeste zaken kunnen we schikken. Wekelijks schikken we meerdere zaken. Wanneer het wel tot een rechtszaak komt kunnen we u hierin bijstaan. Is er inbreuk gepleegd op uw rechten? Ook met het opstellen van een sommatiebrief kunnen we helpen.

Neem voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp contact met ons op. Stuur ons kosteloos en vrijblijvend een bericht door middel van het formulier op deze pagina. We reageren uiterlijk binnen een werkdag. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 050 211 08 92. Wegens grote drukte kan het momenteel helaas echter zo zijn dat we minder goed bereikbaar zijn. Middels onderstaande knop kunt u meteen een gratis telefonisch consult inplannen. Wij bellen u dan op het afgesproken tijdstip.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis

handelsnaamrecht
IE-recht
Rick Hemstra

Handelsnaamrecht

Wat is een handelsnaamrecht? Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, zo bepaalt art. 1 van de Handelsnaamwet. Een handelsnaam is beschermd

Verder lezen
fietsongeluk
Letselschade
Rick Hemstra

10 tips na een fietsongeluk

Veiligheid is van het grootste belang wanneer u op de fiets zit, maar hoe veiligheidsbewust u ook bent, de kans dat u een fietsongeluk krijgt

Verder lezen