Klantbeoordeling 5/5
5/5

Bedrijfsongeval

Ruwweg een derde van ons volwassen leven besteden we aan werken. Met die toewijding en investering is het redelijk te verwachten dat als er een bedrijfsongeval of arbeidsongeval plaatsvindt, er voor ons gezorgd wordt. Jammer genoeg is de realiteit weerbarstiger en eindigen gewonde werknemers vaak met flinke schade maar zonder (passende) schadevergoeding.

bedrijfsongeval in de bouw

Hemstra Advocatuur staat aan de kant van de werknemers. Wij zorgen ervoor dat er wel een passende schadevergoeding uitbetaald wordt. Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in met een letselschade advocaat gespecialiseerd in ongevallen op het werk door te bellen naar 050 211 08 92 of door gebruik te maken van ons contactformulier.

Heeft u een zaak?

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval weet u waarschijnlijk niet waar te beginnen. U bent gewond geraakt en heeft pijn. Misschien heeft u ook psychisch letsel. U bent veel geld kwijt aan ziekenhuiskosten (eigen risico), reiskosten en andere kosten die u als gevolg van het ongeval noodgedwongen moet maken. Tegelijkertijd kunt u niet werken en heeft u flink minder inkomsten.  Hoe krijgt u die kosten nou vergoed en waar moet u aankloppen?

Bedrijfsongeval schadevergoeding

De schade die u lijdt als gevolg van het bedrijfsongeval noemen we letselschade. In veel gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor uw schade. De lat voor aansprakelijkheid ligt bij arbeidsgevallen laag. Dat betelend dat de werkgever de schade in veel gevallen moet vergoeden. Uw werkgever is doorgaans verzekerd voor dit soort schade waardoor u alleen te maken heeft met de verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u helpen een claim in te dienen en een schadevergoeding te krijgen. Ook als uw werkgever niet verzekerd is kunnen wij u helpen om de schade rechtstreeks bij het bedrijf te claimen.

Financiële voorschotten op uw schade

De werkgever is niet alleen verplicht om de schade te betalen, maar is ook verplicht om periodiek voorschotten op de schade uit te betalen. Op deze manier staat uw veranderde financiële situatie niet in de weg aan uw herstel. Een advocaat brengt uw schade doorlopend in kaart en verwerkt deze in een schadestaat. Zo is er altijd een recent overzicht van uw schade. Wanneer u nieuwe kosten maakt dan belt of e-mailt u ons en dan verwerken we de dit in de schadestaat. Op basis hiervan vorderen we periodiek financiële voorschotten zodat u altijd een financiële buffer heeft om de kosten op te vangen en u niet alle kosten uit uw eigen zak hoeft te betalen.

Schakel de hulp in van een in bedrijfsongevallen gespecialiseerd advocaat

Als u gewond bent geraakt op het werk, verdient u een vergoeding voor de gemiste inkomsten, medische kosten en andere kosten die u hebt moeten maken als gevolg van het ongeval en een voorschot daarop. Wij raden u aan om vandaag nog contact op te nemen met ons zodat we u kunnen helpen een claim in te dienen zodat u uw schade vergoed krijgt en zo snel mogelijk een voorschot ontvangt.

Sommige werknemers lopen meer kans op een ongeval dan andere

Uit onderzoek blijkt dat sommige werknemers een veel grotere kans hebben om met een bedrijfsongeval te maken te krijgen dan anderen. De kans op bedrijfsongevallen is namelijk in sommige sectoren groter dan in andere. Werknemers in de bouw, horeca en de vervoersector hebben de grootste kans op een bedrijfsongeval met verzuim. Ook geslacht speelt een rol. De kansen dat mannen letselschade oplopen op het werk is bijna twee keer zo groot! Ook leeftijd maakt uit. Jongeren en jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 15 – 25 jaar zijn veel vaker slachtoffer dan oudere werknemers.

Bij Hemstra Advocatuur vertegenwoordigen we álle slachtoffers van een bedrijfsongeval om te zorgen dat zij de schadevergoeding krijgen waar ze recht op hebben. Als u of een dierbare een bedrijfsongeval heeft gehad, neem dan contact op met ons om meer te weten te komen over uw mogelijkheden.

Smartengeld na een bedrijfsongeval

Naast de directe gevolgen van een bedrijfsongeval (bijvoorbeeld gemiste inkomsten en medische kosten), kunnen deze ongevallen het leven op vele andere belangrijke manieren ontwrichten. De pijn en het lijden van een bedrijfsongeval kunnen bijvoorbeeld leiden tot…

 • Depressie
 • Angst
 • Versplinterde relaties
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Verminderde kwaliteit van leven
 • Het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby.

Deze gevolgen zijn net zo belangrijk als de financiële verliezen die die mensen ondervinden na een ongeluk op het werk en ze moeten worden verdisconteerd in de schadevergoeding die wordt gevorderd in een letselschadeclaim. Dit soort schade noemen we immateriële schade of smartengeld. Rechters erkennen dit gelukkig ook en de bedragen die worden toegekend stijgen ook. De Rechtbank Rotterdam heeft in 2021 het hoogste bedrag aan smartengeld ooit toegewezen, namelijk een bedrag van 350.000 euro.

Wij kijken we naar de volledige impact van uw letsel, niet alleen naar de directe financiële consequenties.  Een ervaren letselschadeadvocaat van Hemstra Advocatuur berekent voor u volledige schade. Zowel de materiële schade als het smartengeld, zodat u er zeker van kunt zijn dat u de betaling krijgt waar u recht op heeft en die u ook verdient.

Soorten letsel na een bedrijfsongeval

Bedrijfsongevallen kunnen grote gevolgen hebben voor een werknemer. De verwondingen die wij zien zijn divers. Werknemers kunnen één forse verwonding oplopen of een combinatie van meerdere verwondingen als gevolg van een enkel bedrijfsongeval waardoor ze uiteindelijk ook aangewezen zijn op een langdurig herstel. Veel voorkomende verwondingen zijn:

 • Hersenletsel
 • Whiplash (na een aanrijding tijdens werktijd)
 • Rugletsel
 • Dwarslaesies
 • Botbreuken
 • Inwendige verwondingen
 • Brandwonden
 • Amputatie / verlies van ledematen
 • Ziekte door langdurige blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën of toxines

Het herstel na deze verwondingen gaat vaak langzaam en de impact op het dagelijks leven is groot. Laat een letselschade advocaat van Hemstra Advocatuur u helpen. Wij helpen cliënten bij het vinden van een oplossing voor hun probleem. In de meeste gevallen geheel kosteloos en altijd in volledig vertrouwen. Wij bieden altijd een gratis consult aan om u te helpen uw opties beter te begrijpen. Wij evalueren samen met u in vertrouwen uw zaak en geven u onze mening. We geven een schatting van de kans op succes en de hoogte van de schadevergoeding. Zo kunt u een geïnformeerde keuze maken.

Soorten bedrijfsongevallen

Uitglijden, vallen en struikelen zijn een van de belangrijkste oorzaken van verwondingen en sterfgevallen op het werk. Ze komen vooral voor in sectoren zoals de bouw, waar mensen op grote hoogte werken, vaak op daken, ladders of steigers / hoogwerkers. Ook met liften (goederen- en personenliften) en kranen gebeuren vaak ongevallen. Wanneer een werknemer van een grotere hoogte valt, is de kans groter dat hij letsel oploopt dat invaliderend of dodelijk is. Tevens worden er veel ernstige ongevallen in de sector techniek met een heftruck, pallettruck of orderpicker gemeld.

Oververmoeidheid wordt genoemd als een van de belangrijkste oorzaken van alle verwondingen op de werkplek die leidt tot ziekteverzuim. Verwondingen kunnen het gevolg zijn van repetitieve handelingen die leiden tot ernstige lange termijn aandoeningen, zoals slepende rugletsels of carpaal tunnelsyndroom. Ze kunnen echter ook het gevolg zijn van één enkel incident, bijvoorbeeld bij het optillen of laten zakken van een zwaar voorwerp.

Ongeluk met een machine

Ongevallen met machines zijn ook een van de meest voorkomende oorzaken van letsel op de werkplek. Ieder jaar verliezen zo’n 280 werknemers lichaamsdelen (zoals vingers, handen, armen en zelfs benen) door machines met bewegende onderdelen. Geraakt worden door een voorwerp of vast komen te zitten in of tussen voorwerpen of apparatuur kan zeer ernstige gevolgen hebben voor een werknemer. Deze ongevallen doen zich meestal voor wanneer een werknemer zware machines bedient of in de buurt ervan werkt. Bijvoorbeeld in een fabriek of in de bouw.

Aanrijding tijdens werktijd

Veel verwondingen op het werk vinden feitelijk plaats in het verkeer. Het is geen verrassing dat werknemers die een groot deel van hun tijd op de weg doorbrengen als onderdeel van hun baan, zoals vrachtwagenchauffeurs, pakketbezorgers, maaltijdbezorgers en fietskoeriers ernstige verwondingen kunnen oplopen bij ongelukken en daardoor forse schade kunnen lijden. De kans op een auto-ongeluk tijdens het werk zit in een klein hoekje.

Als u zich als werknemer onder werktijd in het verkeer begeeft, is uw werkgever in beginsel aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hierdoor ontstaan. De werkgever is voor deze schade veelal verzekerd en het is dus in de meeste gevallen niet uw werkgever maar diens verzekeringsmaatschappij die uw schade betaalt. Dat is prettig voor u. Zo krijgt u dus geen vervelende discussies met uw baas. Er is wel een uitzondering. De werkgever hoeft de schade die u lijdt terwijl u onderweg bent van en naar uw werk niet te vergoeden. Woon-werkverkeer wordt niet gezien als werktijd. Indien u echter vanaf uw woonadres meteen naar een klant toe rijdt en op dat moment een ongeluk krijgt dan wordt dit wél gezien als werktijd en moet uw werkgever de schade vergoeden.

Discussies over de schade

Het goede nieuws voor werknemers is dat werkgevers in veel gevallen aansprakelijk zijn en verzekerd zijn. Dit betekent dat een werknemer een uitkering kan krijgen na een bedrijfsongeval. Veel zaken worden uiteindelijk buiten de rechter om opgelost en er wordt een schikking getroffen. Voor sommige werknemers kunnen de omvang en de kosten van hun letsel echter worden betwist door werkgevers of verzekeraars. Ook de oorzakelijke relatie (oftewel de causaliteit) tussen het ongeval en de klachten is soms een heikel punt.

Wanneer een discussie ontstaat is het van groot belang dat de werknemer juridische hulp inschakelt van een letselschade advocaat. De werkgever zal zich ook bij laten staan door een jurist en de verzekeraar heeft eveneens juristen in dienst. Door zelf een letselschade advocaat in te schakelen zorgt de werknemer voor een gelijk speelveld. Een advocaat kan de zaak voor de rechter brengen om de rechter een uitspraak te laten doen. De verzekeraar weet dit ook en vaak is de enkele dreiging met een rechtszaak door een advocaat voldoende om de discussie te beslechten.   

Hoogte van de schadevergoeding. Op welk bedrag heeft een werknemer recht?

Weet u hoeveel u zou moeten krijgen na een bedrijfsongeval? U zult misschien verbaasd zijn over de kosten die u hebt gemaakt als gevolg van uw letsel. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten een vergoeding krijgen die recht doet aan het leed dat zij hebben ondervonden. Wij brengen samen met u de schade in kaart en verwerken deze in een zogeheten schadestaat. Hierin worden alle materiële schadeposten opgenomen. Bijvoorbeeld:

 • Verlies aan verdienvermogen (gemiste inkomsten)
 • Medische kosten
 • Reiskosten
 • Kosten van mantelzorg
 • Kosten van medische hulpmiddel
 • Ongebruikte abonnementen
 • Aangepaste huisvesting
 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies van zelfredzaamheid
 • Et cetera

Zo hebben we een precies en recent overzicht van de schade die u heeft geleden. Hierdoor vergeten u geen schadeposten te claimen en krijgt u de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft.

Ook heeft u recht op smartengeld. Smartengeld een financiële vergoeding voor het leed, zoals emotionele en psychische schade, dat u is overkomen door het ongeval. Aan de hand van vergelijkbare gevallen als de uwe stellen we dit bedrag vast. Dit bedrag kan flink oplopen. In de rechtspraak zijn gevallen bekend waarin honderdduizenden euro’s aan smartengeld zijn uitgekeerd. Het is een belangrijke schadepost die niet moet worden vergeten.

Een andere belangrijke schadepost die voor vergoeding in aanmerking komt is de buitengerechtelijke kosten of de kosten rechtsbijstand. De werkgever of diens verzekering moet uw advocaatkosten betalen. Daarom kunnen wij u gevallen gratis helpen als de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval. Wij sturen namelijk onze rekening rechtstreeks naar de verzekeraar van uw werkgever en u hoeft meestal zelf niets te betalen. Een goede reden om de hulp van een advocaat in te schakelen.

Letselschade opgelopen op de werkvloer

Een gespecialiseerd letselschade advocaat van Hemstra Advocatuur kan u helpen. Als u of een dierbare een bedrijfsongeval heeft gehad, hebt u het recht om de schadevergoeding te krijgen die u verdient. Wij zullen uw zaak onderzoeken om te bepalen wie schuld heeft, zodat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het betalen van uw letselschade. In veel gevallen is dat de werkgever. Hemstra Advocatuur heeft veel van deze zaken behandeld. Wij kennen de tactieken die door werkgevers en verzekeraars worden gebruikt in dit soort zaken om minder geld uit te keren dan waar u recht op heeft. Wij kennen het klappen van de zweep en komen op voor onze cliënten om ervoor te zorgen dat zij eerlijk worden behandeld.

Om meer te weten te komen over hoe wij u kunnen helpen, neemt u contact op met ons voor een gratis consult. U kunt contact opnemen met Hemstra Advocatuur door het invullen van ons contactformulier of u kunt ons bellen 050 211 08 92. Het eerste consult is gratis, en u bent niet verplicht om verder te gaan als u zich daar niet goed bij voelt. Wij beoordelen uw zaak en geven u een eerste inschatting van de kansen en de hoogte van de schadevergoeding. Laat ons voor u vechten. Neem contact op met ons en vertel ons uw verhaal middels het contactformulier, of gebruik de knop hieronder om zelf een gratis telefonisch consult in te plannen. Wij bellen u!

Contact

Meteen hulp nodig van een ervaren en deskundig letselschade advocaat van Hemstra Advocatuur? Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier. Ook voor vragen.

Uw eerste aanspreekpunt

Letselschade Adv

Rick Hemstra

Advocaat

Rick is een bevlogen en meelevende letselschade advocaat met veel ervaring. Hij heeft vele slachtoffers succesvol bijgestaan bij het verhalen van hun schade, waaronder slachtoffers van hondenbeten, auto-ongelukken, fietsongelukken, bedrijfsongevallen et cetera.