Klantbeoordeling 5/5
5/5

Letselschade advocaat of letselschade jurist kiezen?

letselschade advocaat of letselschade jurist

Als u letselschade oploopt dan kunt u zich zowel door een advocaat als een jurist laten bijstaan. U heeft er als slachtoffer een groot belang bij dat uw letselschadezaak zo goed mogelijk wordt behandeld en dat u uiteindelijk volledig gecompenseerd wordt voor uw schade. Kiest u voor een letselschadeadvocaat of een letselschadejurist?

Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?

Een advocaat is altijd een jurist, maar een jurist is niet altijd een advocaat. Het woord jurist betekent letterlijk ‘rechtsgeleerde’ en is afgeleid van het Latijnse woord ‘ius’ dat ‘recht’ betekent. Een jurist is dus in principe iemand die kundig is in het recht.

Het probleem is echter dat in Nederland de titel ‘jurist’ niet beschermd is. Je hoeft niet aan opleidingseisen, kwaliteitseisen of andere eisen te voldoen om jezelf jurist te mogen noemen. Het is dus ook niet vereist dat je rechten hebt gestudeerd. Iedereen kan zich jurist noemen en juridische bijstand verlenen. Je weet dus nooit zeker of iemand die zich jurist noemt wel geleerd is in het recht. Een jurist kan iemand zijn die jarenlang als loodgieter heeft gewerkt en vorige week een carrièreswitch heeft gemaakt, of iemand die heel gekwalificeerd is en zelfs een rechtenstudie heeft afgerond.   

De titel ‘advocaat’ is wél beschermd. Pas wanneer je een universitaire rechtenstudie hebt gedaan en daar zowel een bachelor- als masterdiploma hebt gehaald, een opleidingsplek hebt gevonden bij een advocatenkantoor én beëdigd bent door de rechtbank ben je advocaat(-stagiair). Als je daarna ook nog de drie jaar durende advocatenopleiding hebt afgerond dan word je onvoorwaardelijk ingeschreven op het tableau als advocaat en mag je zelfstandig de praktijk als advocaat uitoefenen. Als je een advocaat kiest om jouw zaak te behandelen dan weet je dus wel zeker dat diegene een goede opleiding in de rechten heeft gehad.

In de rest van dit artikel gebruiken we de term jurist als we het hebben over iemand die wel de titel jurist voert maar geen advocaat is. De term advocaat gebruiken we als we het hebben over advocaten zoals hierboven uitgelegd.

Kies je voor een letselschadeadvocaat of letselschadejurist?

Als je buiten jouw schuld betrokken bent geraakt bij bijvoorbeeld een auto-ongeluk, een fietsongeluk, een bedrijfsongeval, een hondenbeet, een medische misser of een ander ongeval en daardoor letselschade hebt opgelopen wil je uiteraard dat jouw belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Kies je dan voor een advocaat of jurist om jouw letselschadezaak te behartigen?

Wij raden eigenlijk aan om altijd voor een advocaat te kiezen en daar zijn meerdere goede redenen voor.

Een advocaat heeft veel meer mogelijkheden

Een advocaat heeft ten eerste veel meer mogelijkheden om een hogere schadevergoeding voor u te krijgen. Een letselschadeadvocaat kan uw zaak voor de rechten brengen terwijl een jurist die mogelijkheid in veel gevallen niet heeft. Dit noemen we ‘verplichte procesvertegenwoordiging’ of ‘procesmonopolie’.

Slechts wanneer de schade heel beperkt is kan een jurist de gang naar de kantonrechter maken. Omdat een jurist echter in veel gevallen niet mag procederen heeft hij om die reden doorgaans ook veel minder ervaring daarmee en bent u in dergelijke gevallen óók minder goed af.

Het kunnen procederen is voor een advocaat ook een belangrijk drukmiddel. Iedere verzekeraar weet dat de jurist een tandeloze hond is die wel kan blaffen maar niet kan bijten. Een jurist heeft geen stok achter de deur zoals de advocaat die wel heeft. De verzekeraar kan daarom haast zonder consequentie schadeposten afwijzen of uw zaak vertragen. De jurist kan immers toch niet naar de rechter stappen om iets af te dwingen.

Kennis, kunde en toezicht

Elke advocaat heeft een universitaire studie gedaan en is daarna verplicht om de 3-jarige beroepsopleiding advocaten te doen. Advocaten zijn op grond van de wet bovendien verplicht om jaarlijks hun kennis bij te spijkeren. Hierdoor bent u in ieder geval verzekerd van een bepaald niveau van kennis en kunde die een letselschade jurist waarschijnlijk niet heeft. Uiteraard kunnen zij ook cursussen volgen, maar er is niemand die dat wettelijk controleert en er is ook niemand die ze ertoe kan verplichten.

Voor letselschadeadvocaten gelden bovendien andere strenge eisen op grond van de wet die voor juristen niet gelden. Letselschadeadvocaten zijn verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, staan onder het toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten, zijn onderworpen aan het tuchtrecht en ze mogen niet zomaar uw schadevergoeding op hun kantoorrekening ontvangen. Daarmee bent u verzekerd van een bepaalde wettelijk gegarandeerde mate van kwaliteit en zekerheid die een jurist niet kan bieden.

Lagere schadevergoeding

Om bovenstaande redenen kan de schadevergoeding die u ontvangt lager uitvallen als een jurist uw belangen behartigt, dan wanneer een advocaat dat doet. U wordt in dat geval niet volledig gecompenseerd voor uw schade!

Uit een onafhankelijk onderzoek door Argos blijkt dat advocaten zich ernstige zorgen maken om de wildgroei aan juridische letselschadebureaus. Door gebrekkige hulp worden financieel kwetsbare slachtoffers gedupeerd. Slachtoffers lopen soms honderdduizenden euro’s aan schadevergoeding mis en raken financieel aan de grond. Geen van de door de onderzoekers ondervraagde advocaten vindt de kwaliteit van de dossiers die zij overnemen van letselschadejuristen voldoende. Een geïnterviewde advocaat zegt: “Er wordt met mindere kwaliteit meer geld verdiend over de ruggen van de slachtoffers.”

Het onderzoek noemt verder nog het schrikbarende voorbeeld van een advocaat waarbij een verzekeraar in eerste instantie slechts een schadevergoeding van € 10.000, – aanbiedt aan een jurist terwijl nadat het dossier overgenomen wordt door een advocaat het slachtoffer maar liefst € 150.000, – vergoed krijgt.

Het is uiteraard niet gezegd dat het inschakelen van een letselschadejurist automatisch leidt tot een lagere schadevergoeding, maar het is wel belangrijk dat u een weloverwogen keus maakt en op de hoogte bent van het risico van ‘secundaire victimisatie’, de situatie dat u eerst slachtoffer wordt van het ongeval en vervolgens van een minder competente belangenbehartiger. De keuze voor een letselschadeadvocaat of letselschadejurist heeft mogelijk invloed op de hoogte van de schadevergoeding.

De kosten van een letselschadeadvocaat of letselschadejurist

Veel mensen vragen zich af: “Als ik puur kijk naar de kosten, moet ik dan kiezen voor een letselschadeadvocaat of letselschadejurist?” De kosten van een advocaat door de bank genomen niet anders zijn dan die van een jurist. De uurtarieven zijn niet automatisch hoger en bovendien kunt u de kosten verhalen op de aansprakelijke wederpartij. De wet bepaalt namelijk dat alle redelijke kosten van rechtsbijstand voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Op die manier kost een advocaat u niets.

Indien de aansprakelijkheid niet direct vaststaat kan net als met een jurist afgesproken worden om uw zaak op no cure no pay basis te behandelen of op basis van een succes fee. Dat was ooit anders, maar dat is al enkele jaren niet meer het geval. Een letselschadeadvocaat of letselschadejurist kan dus in veel gevallen dezelfde prijsafspraken maken, maar bij een advocaat bent u wel beter beschermd! Bij wet is namelijk geregeld hoe hoog de maximale vergoeding van een advocaat mag zijn bij een no cure no pay afspraak en daar is ook toezicht op.

Wat letselschadejuristen soms ook niet vermelden is dat zij op voorhand al een dealtje hebben gesloten met de verzekeraar over de kosten die zij vergoed krijgen voor de behandeling van uw letselschadezaak. Dit dealtje heet de ‘PIV-overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten voor belangenbehartigers’. Letselschadejuristen gaan vaak van tevoren die overeenkomst aan met de verzekeraar waarin zij afspreken dat zij een betaald bedrag krijgen voor de behandeling van een letselschadezaak die is gebaseerd op de hoogte van het schadebedrag.

Indien uw letselschadezaak heel gecompliceerd is, dan kan zich dus de situatie voordoen dat de vergoeding die de jurist ontvangt al op is, terwijl uw zaak nog sleept. U kunt zich voorstellen dat de jurist in dat geval misschien minder bereid is om veel tijd in uw zaak te steken. Advocaten maken deze deal doorgaans niet van tevoren en vorderen alle kosten rechtsbijstand van de verzekeraar. Ook dit is iets om mee te nemen in de overweging om te kiezen voor een letselschadeadvocaat of letselschadejurist.

Moet u nou kiezen voor een letselschadeadvocaat of letselschadejurist?

Moet je nou kiezen voor een letselschadeadvocaat of letselschadejurist? Bovenstaande in overweging genomen is er geen goede reden om voor een jurist te kiezen in plaats van voor een advocaat. Kies daarom voor een goede letselschadeadvocaat. Letselschadezaken zijn complexe zaken en de belangen zijn groot. De gevolgen van het ongeval ondervindt u vaak nog lange tijd, soms voor de rest van uw leven. Het is belangrijk dat uw belangen op een juiste manier worden behartigd. Alleen op die manier krijgt u de maximale schadevergoeding waar u als slachtoffer recht op heeft.

Heeft u hulp nodig van een ervaren en gespecialiseerd advocaat? Bel 050 – 211 08 92 of neem direct contact op via onze contactpagina. Voor het eerste telefonisch consult brengen wij geen kosten in rekening. Ook daarna kunnen wij u in veel gevallen kosteloos bijstaan.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis