Klantbeoordeling 5/5
5/5

Valse review verwijderen van Google

valse review verwijderen

Valse google recensies, valse reviews oftewel fake reviews; het is helaas iets waar veel ondernemers vroeger of later mee te maken krijgen. Iedereen kan een nepaccount aanmaken en een valse review plaatsen op Google. Vaak gebeurt het ook nog onder een valse naam. Als ondernemer sta je ogenschijnlijk machteloos. Een valse review verwijderen blijkt in de praktijk knap lastig. Google weigert namelijk in veel gevallen de recensie weg te halen of reageert überhaupt niet op een verzoek daartoe. In veel gevallen kun je toch actie ondernemen om de review verwijderd te krijgen.

Wanneer is een recensie onrechtmatig?

Of de review verwijderd moet worden is allereerst afhankelijk van de vraag of deze onrechtmatig is. Bij de vraag of een recensie onrechtmatig is moet altijd een belangenafweging worden gemaakt. Deze afweging komt neer op een belangenafweging van vrijheid van meningsuiting van degene die de recensie plaatste aan de ene kant en aan het recht op bescherming van de reputatie van het bedrijf aan de andere kant. Als je een negatieve recensie hebt gekregen, zal dus moeten aantonen dat jouw recht in het concrete geval zwaarder weegt. Van belang is om te weten dat het recht op vrijheid van meningsuiting zwaar weegt. Het is een grondrecht. Iedereen heeft in beginsel de vrijheid om een recensie te plaatsen. Ook als die negatief is.

Die vrijheid is echter niet onbegrensd. Het plaatsen van een review is onrechtmatig wanneer de negatieve inhoud van de recensie geen werkelijke gebeurtenissen beschrijft, maar slechts tot opzet heeft om schade toe te brengen aan de goede naam van het bedrijf waarover de review gaat. Daar wordt de grens van het toelaatbare overschreden. Negatieve reviews mogen dus wel, als ze maar op waarheid berusten. Valse reviews zijn daarentegen in beginsel onrechtmatig. Het is echter altijd aan de rechter om in een concreet geval de afweging te maken. Het is bijvoorbeeld ook niet ondenkbaar dat een review wel op waarheid berust, maar zo onnodig grievend is, dat deze alsnog (deels) onrechtmatig is.

Fake review op Google door advocaat laten verwijderen

Zoals gezegd leert de ervaring dat Google niet snel een review verwijdert. Gelukkig houdt het daar niet op. Een advocaat kan helpen de review alsnog verwijderd te krijgen. Een advocaat kan namelijk een sommatiebrief aan Google versturen waarin het bedrijf gesommeerd wordt de valse recensie alsnog te verwijderen onder dreiging van een juridische procedure. Vaak heeft dit wél effect. Zo niet, dan kan daadwerkelijk een juridische procedure gestart worden om de recensie alsnog verwijderd te krijgen. Zo nodig in kort geding. Op die manier wordt de zaak met spoed behandeld. De rechter zal dan bepalen of de review onrechtmatig is en in dat geval Google veroordelen tot verwijdering daarvan.

De schade verhalen  

Door valse reviews lijd je als bedrijf doorgaans schade. Potentiële klanten schrikken van de negatieve recensie en gaan naar de concurrent. Bovendien ben je geld kwijt aan juridische kosten. De schade loopt al snel op. Deze schade is te verhalen op degene die de valse review plaatste. In veel gevallen is het echter onbekend wie de review heeft geplaatst. Dat gebeurt veelal onder een nepaccount. Een advocaat kan Google tevens sommeren (en zo nodig bij de rechter vorderen) dat het IP-adres waarmee gebruik is gemaakt van het nepaccount bekend wordt gemaakt. Met dit unieke nummer is de identiteit van de degene die valse recensie op Google heeft geplaatst te achterhalen. De schade kan vervolgens bij diegene verhaald worden.

Uiteindelijk zijn er vaak dus wel degelijk mogelijkheden. Wilt u een valse review verwijderen? Van Google of van een ander platform? Heeft u hulp nodig van een ervaren en gespecialiseerd advocaat? Bel 050 – 211 08 92 of neem direct contact op via onze contactpagina. Voor het eerste telefonisch consult brengen wij geen kosten in rekening.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis