Klantbeoordeling 5/5
5/5

Ik heb een kort geding dagvaarding ontvangen. Wat moet ik doen?

kort geding dagvaarding ontvangen

Je hebt van de deurwaarder een dagvaarding in kort geding ontvangen in een zaak betreffende het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht. Dat is schrikken. Het is belangrijk dat je snel actie onderneemt. Waarschijnlijk dien je op korte termijn voor de rechter te verschijnen. Als je niet verschijnt, dan is de kans groot dat wat de wederpartij vordert wordt toegewezen door de rechter. Het is daarom erg belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen.

Hoe weet ik of ik met een kort geding dagvaarding te maken heb?

Een kort geding is een speciale een gerechtelijke procedure. In een kort geding of spoedprocedure wordt de zogeheten voorzieningenrechter gevraagd om een snelle beslissing te geven in een conflict tussen jou(w) bedrijf en een andere burger of een bedrijf.  De rechter geeft in een kortgedingprocedure geen definitief oordeel over een geschil. Hij zal in de regel bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden of schadevergoeding toewijzen. Daarvoor is de bodemprocedure bedoeld.

In de dagvaarding kan je lezen of er in jouw geval sprake is van een kortgedingprocedure. Op de eerste pagina staat dan bijvoorbeeld “Dagvaarding in kort geding”. Vaak zal je ook op vrij korte termijn voor de rechter moeten verschijnen.

Wanneer moet ik voor de rechter verschijnen?

Een kort geding vindt plaats nadat er een datum voor de mondelinge behandeling is aangevraagd bij de rechtbank. De door de rechtbank bepaalde datum en tijd dienen te worden opgenomen in de dagvaarding. Deze datum en tijd treft je doorgaans aan op de eerste of tweede pagina van de dagvaarding. Je moet op deze dag bij de rechtbank aanwezig zijn. Dit noemen we ook wel de zitting. In de dagvaarding staat ook waar je precies moet zijn.

In een kortgedingprocedure is het voor jou als gedaagde partij niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Je mag alleen naar de zitting toe gaan. Dit is echter niet verstandig. Juridische procedures zijn erg ingewikkeld en je kunt het beste meteen na het ontvangen van de dagvaarding een advocaat inschakelen. Jouw advocaat heeft dan zoveel mogelijk tijd om de zaak met je voor te bereiden.

Verweer voeren

Het is mogelijk om pas tijdens de zitting verweer te voeren tegen de eisen van de wederpartij. Jouw advocaat kan echter ook van tevoren een schriftelijk verweer indienen. In veel gevallen is dit aan te raden. Er wordt doorgaans door de rechter maar beperkte tijd ingeruimd voor de zitting. Het kan zijn dat je daardoor niet in de gelegenheid bent om alle verweren goed naar voren te brengen. Het is voor de rechter ook gemakkelijker om alles nog eens goed te bekijken als het op papier staat.

Bij het voeren van schriftelijk verweer heb je ook de mogelijkheid om bewijs aan te dragen dat het verweer ondersteunt. Op de zitting is hier slechts beperkt ruimte voor. 

Door middel van het indienen van een schriftelijk verweer wordt de kans op succes dus vaak sterk vergroot.

De mondelinge behandeling in een kort geding

Tijdens de zitting krijgt de advocaat van de eisende partij doorgaans eerst de gelegenheid om de vorderingen uit de kortgedingdagvaarding toe te lichten. Jouw eigen advocaat mag hier vervolgens namens jou op reageren. Ook zal de rechter vragen stellen aan jou en de wederpartij. Zo krijgt de rechter een goed beeld van de zaak. Vaak zal de rechter ook onderzoeken of er nog een mogelijkheid voor partijen om er samen, zonder zijn oordeel uit te komen.

Vonnis

Als partijen er tijdens de zitting niet alsnog uitkomen dan zal de rechter een vonnis wijzen/uitspraak doen. In een kort geding wordt snel uitspraak gedaan. Dit gebeurt doorgaans binnen enkele weken na de zitting. In dit vonnis kun je lezen wat de rechter van de zaak vindt. Het kan zijn dat hij de vorderingen van de eisende partij (gedeeltelijk) toewijst, of afwijst.

De rechter doet ook uitspraak over de kosten van de procedure. In zaken betreffende het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, octrooirecht) geldt als uitgangspunt dat de verliezende partij veroordeeld wordt om zowel zijn eigen kosten als de redelijke (advocaat)kosten van de wederpartij te betalen. De rechtbank heeft in een richtlijn bepaald welke kosten redelijk zijn. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak kan dit in kort geding oplopen tot wel € 120.000. Enkel al om deze reden is het belangrijk om een advocaat in te schakelen die namens jou verweer voert.

Samengevat

Een kortgedingprocedure is een snelle procedure waarmee de rechter een voorlopig oordeel geeft in een geschil. In de dagvaarding die je van de deurwaarder hebt gekregen staat of jij in kort geding bent gedagvaard en wanneer je voor de rechter moet verschijnen. Je kunt dan ter zitting verweer voeren, maar het kan ook schriftelijk vooraf. Het is in ieder geval belangrijk om een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in kort geding procedures en intellectueel eigendomsrecht.

Hemstra Advocatuur staat geregeld particulieren en bedrijven bij in kortgedingprocedures en is gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten. Het intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op voortbrengselen van de geest. Onder het IE-recht vallen onder andere het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht, het modellenrecht en het octrooirecht.

Heb je een kort geding dagvaarding van de deurwaarder gekregen? Neem dan zo snel contact met ons op. Het is erg belangrijk om zo snel mogelijk een gespecialiseerd advocaat in te schakelen om hoge kosten te vermijden.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis