Klantbeoordeling 5/5
5/5

BKR registratie verwijderen

bkr registratie verwijderen

Een BKR registratie verwijderen is vaker mogelijk dan u denkt. Meer dan 7 miljoen Nederlanders hebben een notering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat u een schuld heeft afbetaald betekent niet dat u verlost bent van de BKR registratie. In principe blijft een BKR registratie nog 5 jaar na afbetaling van de schuld staan. Indien men eenmaal een negatieve BKR registratie heeft is het gedurende deze periode vrijwel onmogelijk om een hypotheek of andere lening af te sluiten.

Bevindt u zich in een stabiele financiële situatie en staat uw toekomst op het spel door een negatieve BKR registratie? Neem dan contact op. In veel gevallen kunnen we ervoor zorgen dat een negatieve BKR registratie wordt verwijderd.

Wat is het BKR?

Het BKR, oftewel het Bureau Krediet Registratie, is een organisatie in Nederland die alle kredieten registreert die mensen afsluiten. Dit kan gaan om persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, maar ook bijvoorbeeld om mobiele telefoonabonnementen waarbij een toestel op afbetaling is gekocht. Een BKR registratie heeft enerzijds als doel om overkreditering te voorkomen en consumenten te beschermen tegen te hoge schulden en anderzijds als doel om banken en andere geldverstrekkers te beschermen tegen consumenten die hun leningen of kredieten niet terugbetalen.

Wat is een negatieve BKR registratie?

Een negatieve BKR registratie ontstaat wanneer iemand zijn of haar financiële verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door achterstanden in betalingen. Deze registratie wordt ook wel een ‘achterstandsmelding’ genoemd. Indien een betalingsachterstand is ingelopen en het krediet is afgelost, dan blijft een dergelijke melding nog vijf jaar lang staan. Dat kan voor grote problemen zorgen.

Waarom is een negatieve BKR registratie een probleem?

Een negatieve BKR registratie kan diverse negatieve gevolgen hebben. Het zal bijvoorbeeld moeilijk worden om een nieuwe lening, hypotheek of ander krediet af te sluiten. Financiële instellingen checken doorgaans eerst bij het BKR of iemand een negatieve registratie heeft voordat ze een lening of krediet verstrekken. Met een negatieve registratie wordt men gezien als een groter risico voor de geldverstrekker.

Hoe lang blijft een negatieve BKR registratie staan?

Na het aflossen van de schuld of het oplossen van de betalingsachterstand blijft een negatieve BKR registratie nog vijf jaar zichtbaar. Dit betekent dat ook al heeft u uw financiële zaken weer op orde, de registratie nog steeds invloed kan hebben op het verkrijgen van nieuwe financiële producten of diensten.

BKR registratie verwijderen met hulp van een advocaat

Hoewel een negatieve BKR registratie in principe vijf jaar blijft staan is het mogelijk deze eerder te laten verwijderen indien uw schuld inmiddels is afbetaald en u zich weer in een stabiele financiële positie bevindt.

Een BKR-registratie valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat het een verwerking van persoonsgegevens betreft.

Op grond van de AVG heeft u te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat de verwerking dan gestaakt moet worden en dat dus de negatieve BKR registratie verwijderd dient te worden. Dit is alleen anders indien de verwerkingsverantwoordelijke gronden voor de handhaving van de BKR registratie aan kan voeren die zwaarder wegen dan uw belang bij verwijdering daarvan.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke dergelijke gronden aanvoert dient een belangenafweging plaats te vinden tussen het belang van de betrokkene (uw belang) tot verwijdering van de BKR registratie en het belang van de verwerkingsverantwoordelijke (de bank of andere kredietverstrekker) tot het handhaven van de registratie. Omstandigheden die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe groot was de schuld en/of de achterstand in betalingen?
  • Is een eventuele betalingsregeling nagekomen?
  • Waarom heeft u een achterstand? Was dit uw schuld zo ja en in welke mate?
  • Hoe ziet uw financiële situatie er nu uit? Heeft u nog andere schulden?
  • Heeft u in het verleden vaker niet aan uw financiële verplichtingen voldaan?
  • Is er een dringende persoonlijke reden dat u snel een lening nodig hebt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis?
  • Hoe lang is het geleden dat u uw schuld heeft afbetaald?

Waarom hulp inschakelen van een gespecialiseerde advocaat?

Een negatieve BKR registratie maakt het vrijwel onmogelijk om een hypotheek of andere lening af te sluiten. Als gevolg daarvan staat uw leven stil. Het belang van goede en snelle juridische bijstand van een gespecialiseerd advocaat is daarom letterlijk van levensbelang.

Het is belangrijk om een advocaat in te schakelen. Elke advocaat heeft een uitgebreide juridische opleiding gevolgd, waardoor deze over diepgaande kennis en expertise beschikt. Daarentegen mag iedereen zichzelf jurist noemen. Het inschakelen van een jurist die geen advocaat is kan uw zaak mogelijk schaden. Hoewel juristen waardevol advies kunnen geven, biedt het inschakelen van een advocaat meer garantie op een goede juridische vertegenwoordiging.

Hemstra Advocatuur heeft jarenlange ervaring in het privacyrecht. In veel zaken bereiken we een snelle oplossing buiten rechte in het minnelijk traject. Indien de kredietverstrekker weigert om uw BKR registratie te verwijderen dan kunnen we een juridische procedure voor u aanhangig maken teneinde de BKR registratie alsnog te verwijderen, zo nodig in een kortgeding (spoed) procedure. Een jurist kan dit meestal niet.

De kosten van het verwijderen van een BKR registratie

Wij werken in principe op basis van een uurtarief. Werken op basis van een uurtarief zorgt voor transparantie. U betaalt precies voor de tijd die aan uw zaak wordt besteedt. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u nooit meer betaalt dan nodig is. Een prijsafspraak op basis van uurtarief reflecteert de werkelijke inspanning en expertise die in uw specifieke zaak is geïnvesteerd.

We begrijpen echter dat sommige cliënten behoefte hebben aan zekerheid vooraf over de kosten. Daarom bieden we in bepaalde gevallen ook de mogelijkheid van een fixed fee afspraak aan. Dit is een vast bedrag voor een verzoek tot verwijdering aan de kredietverstrekker en/of een juridische procedure, zodat u vooraf weet wat de kosten zullen zijn en niet voor verrassingen komt te staan.

Voor het opstellen tot een verzoek tot verwijdering van een negatieve BKR registratie aan de kredietverstrekker dient u rekening te houden met een richtprijs van € 1.500,-.

Neem contact op voor het verwijderen van een BKR registratie

Bevindt u zich momenteel weer in een stabiele financiële positie en heeft u onevenredig last van een negatieve BKR registratie ten aanzien van een schuld die al is afgelost? Bijvoorbeeld omdat u geen hypotheek kunt afsluiten door deze BKR registratie? Neem dan vandaag nog contact op. In een kosteloos eerste consult bespreken we samen met u de haalbaarheid van uw zaak.

Stuur ons kosteloos en vrijblijvend een bericht door middel van het formulier op deze pagina of bel ons op 050 211 08 92. Het is ook mogelijk om meteen afspraak in te plannen via de knop hieronder. U wordt dan gebeld op het afgesproken tijdstip.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis